FAQ interim

Hebben we de juiste match gevonden voor jouw bedrijf? Dan zullen we voor de opmaak van het contract van de uitzendkracht vragen naar het motief. Het motief is de reden waarom men beroep zou doen op een uitzendkracht. Deze zijn wettelijk bepaald. De meest voorkomende zijn:

  1. Vervanging: dit motief dient om een vaste werknemer te vervangen tijdens zijn/haar afwezigheid.
  2. Tijdelijke vermeerdering: tijdelijk is er meer werk bij jouw bedrijf en kan je extra werkkrachten gebruiken.
  3. Uitzonderlijk werk: jullie hebben een uitzonderlijke opdracht die niet bij jullie normale werkzaamheden hoort. Bv inventaris of een beurs.
  4. Instroom: jullie zijn op zoek naar een werknemer voor een nieuwe functie, om na een positieve interimperiode vast aan te werven.

Afhankelijk van welk motief zijn er andere regels bepaald in de wetgeving rond o.a duurtijd, instroom pogingen of toelating van de vakbond,… Contacteer zeker jouw Vivaldiskantoor bij verdere vragen.

Safety first! Voor elke uzk die start als arbeider via vivaldis hebben we van onze klanten een werkpostfiche nodig. Deze fiche bespreken we met de uitzendkracht alvorens hij start in jouw onderneming. Zo is hij goed op de hoogte wat zijn functie is, welke de vereisten zijn voor de job, zijn taken, risico’s en welke pbm’s hij moet dragen. Dit officieel document heeft dus als doel een communicatiemiddel te zijn tussen de gebruiker, de uitzendkracht en het uitzendbureau om ervoor te zorgen dat de uitzendkracht goed geïnformeerd is om veilig aan zijn opdracht te beginnen. Indien de uitzendkracht op medisch onderzoek moet, zal de arbeidsarts ook aan de hand van dit document bepalen of de uitzendkracht geschikt is om de functie uit te voeren. Meer informatie kan je steeds vinden op de website www.werkpostfiche.be. Bij vragen kan je steeds terecht bij jouw Vivaldis kantoor.

Elke werkgever in België is verplicht om goed voor zijn werknemers te zorgen. Vanaf u een werknemer in dienst hebt, bent u daarom verplicht zich aan te sluiten bij een externe preventiedienst. Dit kan om een vaste werknemer, een student maar ook om een uitzendkracht gaan. De taak van deze externe dienst is jou bij te staan met vragen rond o.a arbeidsveiligheid, psychosociaal welzijn en preventie. Heb je momenteel nog geen externe dienst? Dan kan je zelf op zoek gaan naar een geschikte partner. Of jouw Vivaldis-kantoor kan de aanvraag voor je in orde brengen bij onze vaste partner, attentia. Vragen? Contacteer jouw Vivaldis-kantoor!

Ziek zijn is niet leuk, maar kan helaas iedereen overkomen. Is de uitzendkracht ziek? Dan vragen we hem of haar om voor de start van de werkdag zowel jou als het vivaldis kantoor te verwittigen. Bespreek op voorhand jullie procedure voor afwezigheden. zodat de uitzendkracht weet wie te contacteren. Het doktersattest moet de uitzendkracht binnen de 48 uur bij ons bezorgen. Als de uitzendkracht langer dan een maand of 20 aaneensluitende dagen aan het werk was heeft hij of zij recht op gewaarborgd loon. Heeft de werknemer onvoldoende anciënniteit? Dan kan hij of zij terecht bij de mutualiteit.

Wie hard werkt, verdient ook voldoende rust. Elke werknemer die het volledige vorige jaar voltijds heeft gewerkt, heeft recht op 20 vakantiedagen. Wij vragen onze uitzendkrachten om hun vakantiedagen met jou af te stemmen en ons dan op de hoogte te brengen. Zo kunnen wij de vrije dagen voor hen registreren. Jij kan de vakantieplanning bevestigen wanneer je de prestaties doorgeeft. Werkt de uitzendkracht als bediende? Dan werden de vakantiedagen al uitbetaald door de vorige werkgever bij zijn of haar vertrek. De opgenomen dagen worden dus niet nogmaals vergoed. Indien je bedrijf met ADV-dagen werkt, heeft ook de uitzendkracht hier recht op. Wil je weten op hoeveel vakantiedagen de uitzendkracht recht heeft? Hij of zij kan dit steeds navragen bij de vakbond of jouw Vivaldis-kantoor.

Wie hard werkt, verdient ook voldoende rust. Elke werknemer die het volledige vorige jaar voltijds heeft gewerkt, heeft recht op 20 vakantiedagen. Wij vragen onze uitzendkrachten om hun vakantiedagen met jou af te stemmen en ons dan op de hoogte te brengen. Zo kunnen wij de vrije dagen voor hen registreren. Jij kan de vakantieplanning bevestigen wanneer je de prestaties doorgeeft. Elk jaar wordt het vakantiegeld in mei of juni uitbetaald door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. Indien je bedrijf met ADV-dagen werkt, heeft ook de uitzendkracht hier recht op. Wil je weten op hoeveel vakantiedagen de uitzendkracht recht heeft? Hij of zij kan dit steeds navragen bij de vakbond of jouw Vivaldis-kantoor.

Een uitzendkracht sluit een contract voor uitzendarbeid af met Vivaldis Interim. Aangezien wij de uitzendkracht tewerkstellen binnen jouw bedrijf zijn zowel ons als jouw arbeidsreglement van toepassing. Juridisch gezien is Vivaldis Interim de werkgever maar jij staat in voor de begeleiding en opvolging tijdens het werk. De uitzendkracht ontvangt hetzelfde loon als een vaste werknemer die in dienst zou zijn onder dezelfde omstandigheden in dezelfde functie en bij hetzelfde bedrijf. Standaard houden we 18,80% bedrijfsvoorheffing in. Dit percentage kan aangepast worden aan de persoonlijke situatie van de uitzendkracht. Neem hiervoor contact op met je Vivaldis kantoor.

 

Kerstmis, Paasmaandag, Allerheiligen… Ook een uitzendkracht heeft recht op betaalde feestdagen, als die tijdens de duur van van de arbeidsovereenkomst of tussen twee contracten in vallen. Valt de feestdag op een dag waarop de uitzendkracht normaal niet werkt, dan zijn er twee opties. Uitzendkrachten die deeltijds werken hebben geen recht op deze feestdag. Voor uitzendkrachten die voltijds werken, gelden dezelfde afspraken als voor vaste werknemers binnen je onderneming. Zo kan je ervoor kiezen om de feestdag vrij te laten opnemen doorheen het jaar of collectief op een vaste dag in te plannen. Werd de vervangende feestdag al collectief opgenomen voor de uitzendkracht in dienst trad, dan heeft hij of zij hier geen recht op. Uitzendkrachten met voldoende anciënniteit hebben in sommige gevallen ook nog recht op feestdagen die na het einde van het contract vallen. Contacteer jouw Vivaldis kantoor voor meer informatie.

 

Kerstmis, Paasmaandag, Allerheiligen… Ook een uitzendkracht heeft recht op betaalde feestdagen, als die tijdens de duur van van de arbeidsovereenkomst of tussen twee contracten in vallen. Valt de feestdag op een dag waarop de uitzendkracht normaal niet werkt, dan zijn er twee opties. Uitzendkrachten die deeltijds werken hebben geen recht op deze feestdag. Voor uitzendkrachten die voltijds werken, gelden dezelfde afspraken als voor vaste werknemers binnen je onderneming. Zo kan je ervoor kiezen om de feestdag vrij te laten opnemen doorheen het jaar of collectief op een vaste dag in te plannen. Werd de vervangende feestdag al collectief opgenomen voor de uitzendkracht in dienst trad, dan heeft hij of zij hier geen recht op. Uitzendkrachten met voldoende anciënniteit hebben in sommige gevallen ook nog recht op feestdagen die na het einde van het contract vallen. Contacteer jouw Vivaldis kantoor voor meer informatie.

December brengt vuurwerk, cava en… een eindejaarspremie. Heeft de werknemer minstens 65 dagen of 494 uur als uitzendkracht gewerkt tussen 1 juli van het voorbije jaar en 30 juni van dit jaar dan heeft ook hij of zij recht op deze premie. Als de werknemer ondertussen vast bij jou aan de slag is moet hij of zij slechts 60 dagen of 456 uur gewerkt hebben in diezelfde periode. Hoe de eindejaarspremie aangevraagd kan worden? Werknemers die voldoende uren hebben gewerkt krijgen in december automatisch een formulier toegestuurd door het sociaal fonds voor de uitzendkrachten. Dat stuurt hij of zij ingevuld terug of brengt hij of zij binnen bij de vakbond. De eindejaarspremie zal daarna automatisch gestort worden op de rekening van de werknemer.