Chat gpt

Is ChatGPT het nieuwe goud voor HR?

De artificial intelligence tool “ChatGPT” is in opmars. Niet alleen in privé sfeer, ook in het bedrijfsleven. Al zal niet iedereen ermee te koop lopen. Voor die bescheidenheid is een goede reden, waarover hieronder meer in dit artikel.

Het grote publiek trok de ogen wijd open in 2022 toen bleek dat huiswerk, opdrachten, proefschriften of zelfs thesissen door studenten werden geschreven met behulp van ChatGPT. Het onderwijs worstelt sindsdien met allerlei vraagstukken. Lezers met studerende jongeren zullen dit beamen.

Intussen wordt de tool professioneel gebruikt, vooral door journalisten, zakelijke sprekers maar ook IT’ers. Wat met HR en personeelsverantwoordelijken?

Wat kan de impact zijn van ChatGPT voor HR?

Alleszins is het beter om het niet naast je neer te leggen. Al is het maar om je als hr-verantwoordelijke voor te bereiden op de toekomstige evolutie van tools.

Om dit te begrijpen, staan we even stil bij wat ChatGPT is: het algoritme maakt gebruik van deep learning-technieken om menselijke taal te begrijpen en teksten te genereren. Het kan bijgevolg ingewikkelde taken uitvoeren, zoals vertalingen, samenvattingen en zelfs creatieve schrijfoefeningen.

Hierin schuilt ook de relativiteit voor HR. De tool kan bepaalde taken verlichten, maar vervangt alleszins niet typische HR activiteiten, zoals de selectie van personeel of het opstellen van een aangepast leerplan. Dit algoritme is gebaseerd op diverse bronnen, die niet noodzakelijk recent of geverifieerd zijn. Het genereert op basis daarvan teksten en suggesties. De adviezen zijn dus niet altijd onderbouwd of valide. ChatGPT geeft zelf enkele disclaimers over het gebruik omdat de bronnen dateren van 2021 of ouder en discriminerende of niet-gecheckte content niet uitgesloten worden door de applicatie.

Wat kan je er concreet mee doen?

Het heeft potentieel om de manier waarop we communiceren en informatie verzamelen ingrijpend te veranderen, en het biedt de mogelijkheid om informatie te verwerken aan een snelheid die tot nu toe onmogelijk was. En het helpt in brede zin om beslissingen beter voor te bereiden (maar kan ze niet voor jou nemen). Enkele bruikbare toepassingen in HR (eerste bevindingen met versie 3):

Rekrutering

 • Helpt bij: Verbeteren of optimaliseren van vacature-teksten en efficiënter maken van het werkproces.
 • Zeker niet: Selecteren van kandidaten op basis van CV.

Training

 • Helpt bij: Samenvatten van teksten of handleidingen.
 • Werkt (nog) niet: Genereren van trainingen of presentaties, conform didactische en psychologisch onderbouwde methodes.

Performance management

 • Helpt bij: Samenvatten van beoordelingen of patronen in kaart brengen.
 • Werkt niet: Feedback geven, rekening houdend met behoefte of competentie van individuele medewerkers. Onderaan dit artikel vind je nog enkele praktische tips.

Wat is dan de waarde van ChatGPT voor HR professionals?

Mocht het nog niet duidelijk zijn: ChatGPT ondersteunt nog geen evidence based HR praktijken. Een bekend keynote speaker in HR die openlijk de tool gebruikt, stelde vast dat in een samenvatting slechts 1 op 10 van de punten correct was weergegeven. Onze eigen testen illustreren een wisselvallige waarde waarvoor de tool inzetbaar is. Een AI-specialist als Ethan Mollick (professor management, Wharton, University of Pennsylvania) wijst op de uitdagingen en risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van ChatGPT en andere AI-technologieën, zoals de noodzaak om de technologie verantwoord te gebruiken en om te gaan met vooringenomenheid en privacy.

Wat zijn gevolgen voor de nabije toekomst?

Een AI toepassing als ChatGPT kan niet beslissen, empathie tonen of creatieve oplossingen voor personeelsproblemen bedenken. Het biedt wel ondersteuning en heeft het potentieel om routineus werk over te nemen. Mogelijk zal dit een impact hebben op bepaalde jobs, vooral in finance, journalistiek en ICT (programmatie, code taal genereren). Momenteel verschijnt versie 4 van ChatGPT. De performantie en vooral de zelf-lerende capaciteiten van het systeem zijn opgeschaald. Hierdoor kan het beter inspelen op de interpretatie van gebruikersinstructies en verbetert de kwaliteit van samenvattingen of vertalingen.

Diverse bronnen en AI ontwikkelaars zien dit als een tool die ondersteunend werkt. In de komende jaren zullen Microsoft en Google nieuwe versies en producten releasen op basis van AI. In de demo’s merk je dat de tool dan voorgesteld wordt als een soort persoonlijke assistent die jou (on)gevraagd allerlei suggestie aanbiedt. Je blijft dus nog aan het stuur zitten. ChatGPT of een andere vorm van AI zal zonder twijfel in de komende jaren het werk van HR-professionals wijzigen in enkele uitvoerende aspecten. De menselijke factor in het HR-beroep blijft weliswaar tot op zekere hoogte nog steeds onvatbaar voor een algoritme.

Bronnen: Harvard Business Review, Business Insider, MIT, Linkedin, interviews met experten

Hoe start ik ermee?

Ga naar de website van ChatGPT.

De kans is wel groot dat je dit scherm ziet:

Je kan altijd een ChatGPT plus account maken en het een maandje uitproberen voor 20$.

Gebruikers tips

Weet je niet goed hoe te starten? Gebruik deze woorden (of zin) in je vraag:

 • Maak een lijst met de tien beste ….
 • Wat zijn de voordelen van …
 • Wat zijn de nadelen van …
 • Wat is het alternatief voor …
 • Maak een samenvatting van …
 • Vertaal de tekst in het Frans
 • Schrijf deze tekst in het West Vlaams

 

Hulp nodig met het vinden van de juiste werknemer?

Vivaldis to the rescue!